Zkoušky FCE a CAE: Jak na ně?

Ať už jsi letošní maturant, chodíš na vysokou nebo navštěvuješ pomaturitní studium jazyků, nejspíš nechceš o nějakých zkouškách už ani slyšet . Jazykové školy však potvrzují, že zkoušky, zejména ty jazykové, mohou být i zábava! V tomto článku se dozvíš víc o populárních zkouškách z angličtiny, FCE a CAE.

Nejprve se podíváme na to, proč je vůbec dobré tyto zkoušky skládat.

Zkouška FCE (neboli First Certificate in English) je zkouška na úrovni B2, o jejíž složení se mohou pokusit všichni, kdo umí používat psanou a mluvenou formu angličtiny v každodenních situacích na dostatečné úrovni. Je ideální zkouškou pro ty, kteří chtějí získat potvrzení o znalosti angličtiny pro pracovní nebo studijní účely.

Zkouška CAE (Certificate in Advanced English) je oproti tomu zkouškou na vysoké kvalifikační úrovni, o jejíž složení mohou usilovat jen skutečně pokročilí uživatelé jazyka.  Úroveň C1 je druhou nejvyšší úrovní na CEFR stupnici a je vyžadována zejména na akademické půdě a u vysoce kvalifikovaných pracovních pozic.

Jako všechny Cambridgeské zkoušky, i certifikáty FCE a CAE jsou uznávané po celém světě, a dveře k novým kariérním příležitostem Ti tak otevírají nejen v České republice, ale i v zahraničí. Pro potenciální zaměstnavatele je vlastnictví certifikátu garancí toho, že anglický jazyk dokážeš ovládat s jistotou a na dostatečné úrovni.

A co Tě při skládání těchto zkoušek vlastně čeká?

Zkoušky FCE i CAE testují všechny čtyři jazykové kompetence: čtení, psaní, poslech i mluvený projev. Při tom všem je však také třeba prokázat, že Tvoje slovní zásoba i znalosti gramatiky jsou na dostatečné úrovni. Pojďme se tedy na jednotlivé části zkoušky podívat blíže:

1. Čtení

V této části zkoušky je Tvým úkolem prokázat schopnost porozumět různým typům psaných textů, např. novinových článkům, letákům či informačním brožurám. Tato schopnost spočívá v tom, že jsi schopen vyhledat v textech konkrétní informaci, pochopit jejich obecný smysl, definovat přístup jednotlivých aktérů v textu k popisovaným záležitostem apod.

2. Psaní

V části zkoušky věnované psaní bude tvým úkolem napsat dva texty o rozsahu 220 – 260 slov. První z nich je formou eseje na předem stanbovené téma. U druhého si pak budeš moci zvolit z několika možností – můžeš psát např. e-mail, novinový článek nebo třeba recenzi.

3. Poslech

V této části zkoušky je testována Tvoje schopnost porozumění slyšenému textu. Za tímto účelem uslyšíš během zkoušky několik nahrávek z různých situací – útržky rozhovorů, reportáže nebo třeba rozhlasové vysílání. Během poslechu bude tvým úkolem doplňovat prázdná místa v textu nebo vybírat správnou odpověď z několika variant.

4. Mluvený projev

Závěrečná část zkoušky ověří Tvou schopnost domluvit se v běžných situacích, vyjádřit vůj názor, případně argumentovat a najít s diskusním partnerem kompromis. Během ústní zkoušky povedeš se zkoušejícím dialog na zadané téma, poté bude tvým úkolem popsat obrázek a následně odpovídat na dotazy zkoušejícího.

Ať už se chystáš na zkoušku FCE, CAE nebo nějakou úplně jinou, rozhodně se není čeho bát. Stačí se na zkoušku dobře připravit – třeba v některém z přípravných kurzů, které nabízí Tvoje jazyková škola.

Máš zkušenost s některou z těchto jazykových zkoušek? Poděl se o ni s námi v komentářích!