Státní jazyková zkouška z angličtiny – udělejte si „papír“ na svou úroveň angličtiny

kurzy maturity

Způsobů, jak mít oficiálně potvrzenou svou úroveň angličtiny, je vícero. Můžete si udělat zkoušky Cambridge nebo IELTS na mezinárodní úrovni nebo se rozhodnout právě pro Státní jazykovou zkoušku z angličtiny (SJZ), která má zase největší váhu v Česku.

Termíny pro její složení se blíží, proto byste určitě měli vědět co nejvíce informací. Povědomí o možnosti absolvování SJZ není v Česku tak rozšířené. K čemu se vám bude Státní jazyková zkouška hodit? Jaká je v porovnání s Cambridgeskými certifikáty? A jak se na státnice nejlépe připravit? To vše zjistíte v dnešním článku, takže pokud vás možnost udělat si státnice zaujala, čtěte dále!

Co je Státní jazyková zkouška z angličtiny?

Státnice z angličtiny jsou dvojího typu podle jazykové úrovně: na úrovni B2 je to SJZ základní, na úrovni C1 pak všeobecná. Během skládání SJZ musíte prokázat celou škálu znalostí. Klade se důraz na porozumění anglického napsaného textu, poslech nahrávek rodilých mluvčích, správné použití gramatických jevů i znalost slovní zásoby.

Pokud projdete touto písemnou částí, čeká vás část ústní, ve které hovoříte na jedno z vylosovaných témat, která jsou předem daná. Ve všeobecné státnici pak musíte mít v malíčku nejen klasická témata jako je rodina či nákupy, ale i reálie a literaturu.

Cambridge vs. SJZ

Otázku na to, jestli je lepší udělat si SJZ nebo Cambridgské zkoušky, nám pokládají studenti nejčastěji. Odpovídáme tak, že je skvělé mít jakýkoliv oficiální doklad o vaší znalosti angličtiny. Každopádně byste se měli rozhodovat podle toho, jaké jsou vaše plány do budoucna. Pokud víte na 100 %, že chcete odjet, žít a pracovat v zahraniční, je určitě dobré mít certifikát Cambridge nebo zkoušky IELTS, které jsou celosvětově známé.

Pokud jsou však vaše kariérní či životní cíle lokalizované v Česku, udělejte si SJZ, které jsou oficiálně uznávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Například ve veřejném sektoru proto SJZ opravdu hodně znamená. Samotná zkouška je také komplexnější, protože prověřuje vaše znalosti komplexněji a víc do hloubky.

Proč byste si měli udělat státnice z angličtiny?

Je to stručně řečeno skvělý nápad, který má jen samé výhody. SJZ můžete uplatnit při přihlašování na vysokou školu, ale i při samotném studiu. Díky tomuto dokladu o znalosti angličtiny můžete zažádat o uznání některých zkoušek. V pracovním procesu je to pak jasný důkaz o vašich znalostech, než jen vágní a nicneříkající sdělení v životopisu jako „pokročilá angličtina“, které často uchazeči používají.

Jak se na státnice z angličtiny nejlépe připravit

Státní jazyková zkouška z angličtiny určitě není něco, kam můžete jít jen tak s minimální nebo žádnou přípravou. Zejména všeobecná zkouška C1 vyžaduje znalosti nad rámec běžných osnov např. středních škol. Nejlepší přípravou je pomaturitní studium, které studenty na zkoušku systematicky připravuje. Není však určitě podmínkou a ke složení SJZ se může přihlásit každý.

Důkladná příprava je však klíčem k úspěšnému zvládnutí. Zjistěte si přesně, jaká témata zkouška pokrývá. Ke každému si připravte několik záchytných bodů. Během přípravy (na reálie nebo historii) určitě čerpejte i z různých dokumentů nebo podcastů. Promítněte do témat své zkušenosti i názory a neučte se vše nazpaměť!

Státní jazykové zkoušky z angličtině probíhají každý rok na přelomu jara a léta. Pokud vás článek zaujal a chcete více informací, zavolejte nebo napište do Jazykové školy PELICAN, kde vám rádi poradí, jak na státnice!