Rektoři se bouří. Zeman odmítl jmenovat profesory

Rektoři se bouří. Zeman odmítl jmenovat profesory

Vydáno: 06.05.2015

Prezident republiky Miloš Zeman odmítl jmenovat tři profesory, a to Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera, i přestože je pro jmenování profesorem doporučily vědecké rady Univerzity Karlovy a Vysoké školy Ekonomické.

Hrad se ohánění hned několika důvody pro nejmenování. V příadě Jiřího Fajta jde podle hradu o informace týkající se návrhu na vyplácení odměn z komerční sféry generálnímu řediteli Národní galerie tedy Jiřímu Fajtovi. U Jana Eichlera se Miloši Zemanovi nezamlouvá jeho někdejší působení v pozici propagandisty útvarů ČSLA a později také hlavního ideologa Hlavní politické správy ČSLA. Nakonec v případě Ivana Ošťádala jde prý o informace týkající se evidence „Agent“ u Státní bezpečnosti a o poskytnutí adresy pro zasílání korespondence pro Státní bezpečnost ze zahraničí.

Proti tomuto kroku se již vyjádřil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který tento krok považuje „za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy.”

Úplné znění prohlášení rektora UK Tomáše Zimy

Dnešního dne mě ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek informoval o tom, že mu prezident republiky ing. Miloš Zeman, CSc. sdělil, že nehodlá podepsat dekrety tří docentů navržených ke jmenování profesorem

– doc. PhDr. Jiřího Fajta, Ph.D., předního historika umění, vědce a pedagoga Filozofické fakulty UK a ředitele Národní galerie v Praze,

– doc. RNDr. Ivana Ošťádala, CSc., renomovaného vědce a pedagoga z katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty UK

– a doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze,

jejichž jmenování projednaly a schválily na svých zasedáních vědecké rady UK a VŠE.

Kandidáti z řad akademické obce Univerzity Karlovy v Praze, docent Fajt i docent Ošťádal, prošli náročným jmenovacím řízením před Vědeckou radou FF UK, respektive MFF UK a poté před Vědeckou radou UK, která jejich jmenování doporučila jednoznačným poměrem hlasů. Jsem si jist, že oba docenti, jejichž odborná reputace v České republice i v zahraničí je nezpochybnitelná, splnili všechna kritéria potřebná podle zákonů a předpisů Univerzity Karlovy ke jmenování profesorem.

Prezident republiky jmenovací dekrety výše zmíněných docentů nepodepsal, třebaže má ke jmenování dojít již 7. května 2015; navíc do této chvíle svůj krok nijak nezdůvodnil. Tuto skutečnost pokládám za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy.

Obracím se proto na Vědeckou radu UK, Akademický senát UK a akademickou obec UK i dalších vysokých škol v České republice i v zahraničí, aby se k tomuto rovněž vyjádřily.

Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné, demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe.

V Praze, 5. května 2015, 18 hodin

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Fotografie: Jiří Ovčáček, ředitel Tiskového odboru a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Autor: ssu

Další články z rubriky

Zátopek: Komiks o životě velkého sportovce i člověka

Když jsem byla dítě, komiksy jsem milovala. Jak jsem ale dospívala a pomalu přecházela od…

 Když psal o lásce Tolstoj, Shakespeare & London...

...a mnozí další. Sbírku psaní a básní od největších mužů historie budou čeští čtenáři…

Kniha roku se nekoná, Do vody je chaos. Ale s podmanivou atmosférou

Když v roce 2015 vyšla Dívka ve vlaku, stal se z ní během pár měsíců hit, často…


© 2019, www.studentbrana.cz - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑