Jak je to s dohodou a daněmi?

Jak je to s dohodou a daněmi?

Vydáno: 08.05.2015

Dohoda o provedení práce je jedním z typů práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele mimo pracovní poměr, nejčastěji z důvodu menšího rozsahu prac. náplně, krátké doby vzájemné spolupráce (letní brigády) či snaha zaměstnavatele ušetřit na sociálním a zdravotním pojištění.

Dohoda o provedení práce podléhá jednoduchým pravidlům. Rozsah práce, na kterou se dohoda uzavírá nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. V dohodě musí být uvedeno, na jakou dobu se sjednává. Naopak zde nemusí být uvedeno, kde se bude práce odehrávat.

Pro výpověď dohody o provedení práce (stejně jako dohody o provedení činnosti) je nutná písemná forma, jinak se k takové výpovědi nepřihlíží.

Pro dohodáře je podstatných ještě pár „maličkostí,” mezi ty bezpochyby patří Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků neboli tzv. růžový papír, po jehož podepsání zaměstnanec nemusí ze svého výdělku odvést 15 %, ale to jen v případě, že jeho výdělek nepřesahuje 10 tisíc korun. Do 10 tisíc korun se také neodvádí zdravotní a sociální. Ačkoli lze uzavřít více dohod o provedení práce u stejného či jiného zaměstnavatele, prohlášení smí zaměstnanec podepsat pouze u jedno pro příslušný měsíc. Prohlášení se obvykle podepisuje na delší dobu u toho zaměstnavatele, kde se vám to nejvíce vyplatí, tedy tam, kde nejvíce vyděláváte. Nicméně lze se s situací vypořádat i tak, že např. v měsíci červnu budete mít podepsané prohlášení u zaměstnavatele ABC, v červenci u DEF a v srpnu GHI.

Dohoda o provedení práce - VZOR:

Název společnosti

se sídlem ....

zastoupená panem ...

IČ:

(dále jen zaměstnavatel)

a

Příjmení:

Jméno:

Narozena dne:

Trvalé bydliště:

Rodné číslo:

(dále jen zaměstnanec)

uzavírají podle ustanovení § 75 a násl. zákoníku práce tuto

Dohodu o provedení práce

1. Zaměstnanec se zavazuje, že v době od ..... do ....... vykoná pro zaměstnavatele tuto práci:

  • .............
  • .............
  • .............

2. Dohodnuté místo pravidelného pracoviště je ......... .

3. Za vykonanou práci bude zaměstnanci poskytnuta měsíčně odměna ve výši do 10 tisíc korun.

4. Odborný odhad práce, která je předmětem této dohody, činí maximálně 300 hodin za kalendářní rok.

5. Zaměstnanec bude vykonávat práci svědomitě podle sjednaných podmínek a v souladu s předpisy vztahující se na její výkon. Zaměstnanec byl seznámen s předpisy k zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6. Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vyslán na služební cestu mimo místo pravidelného pracoviště. Náleží mu za ni cestovní náhrada dle zákona.

7. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce.

V .............. dne ……..

…………………………….                                                                 …………………………..

    Zaměstnavatel                                                                                       Zaměstnanec

Fotografie: Creative Commons - tomart

Autor: ssu

Další články z rubriky

Jeden den na Gibraltaru

Anna Musilová | 26.06.2017

Jeden den na Gibraltaru

Když zaparkujeme auto v andaluském pohraničním městečku a projdeme pasovou kontrolou,…

Balabán píše o smrti naléhavě i s něhou, patosu a kýči se úspěšně vyhýbá

Zeptej se táty je posledním dílem Jana Balabána, který zemřel krátce před jeho dokončením.…

Volá Londýn aneb prodloužený víkend v britské metropoli

Je deset večer, čtrnáctého září. S čtveřicí kamarádek přijíždíme po celodenním cestování…

Parfemy.cz

© 2019, www.studentbrana.cz - všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Nahoru ↑